Arbeiten

Ohne Titel, 2021Holz, Karton, MDF, Mischtechnik64,8 x 53,4 x 28,7 cm

Ohne Titel, 2021
Holz, Karton, MDF, Mischtechnik
64,8 × 53,4 × 28,7 cm