Arbeiten

Ohne Titel, 2020Holz, Karton, MDF, Mischtechnik62,6 x 69,6 x 43,4 cm

Ohne Titel, 2020
Holz, Karton, MDF, Mischtechnik
62,6 × 69,6 × 43,4 cm