Arbeiten

Ohne Titel, 2015/2020Holz, Karton, MDF, Mischtechnik34,5 x 37,5 x 33,7 cm

Ohne Titel, 2015/2020
Holz, Karton, MDF, Mischtechnik
34,5 × 37,5 × 33,7 cm