Arbeiten

Ohne Titel, 1997/2004Holz, Karton, Acrylfarbe25 x 75 x 60 cm

Ohne Titel, 1997/2004
Holz, Karton, Acrylfarbe
25 × 75 × 60 cm